Smashbotz Sessions: Backyard Brawl

- Mirage vs - Flippy-Floppy

Result

My Robot Mirage Win
Opponent Flippy-Floppy


Video