Smashbotz Sessions: Backyard Brawl

- Mirage vs - Netsplit

Result

My Robot Mirage Win
Opponent Netsplit


Video