Titanic Takedown

- Smokescreen vs - Meanie Mouse

Result

My Robot Smokescreen
Opponent Meanie Mouse Win


Video